رفتن به بالا

وقت شما ارزشمند است…

پنج شنبه - ۳۰ مهر ۱۳۹۴   ۴ شوال ۱۴۴۱

نوزادان در زیر آب

این تصاویر که توسط یک عکاس زیر آب گرفته شده، نشان می دهد که چگونه کودکان سه ماهه در زیر آب نفس خود را حبس می کنند و مشغول شنا کردن می شوند.